Wat is EFT?

EFT is de afgekorte naam van Emotional Freedom Technique. Het is een techniek waarbij je op punten klopt op het hoofd en op het lichaam terwijl je bent afgestemd op het probleem dat je wilt behandelen. De punten zijn hoofd knooppunten van het meridiaansysteem waarvan ook gebruik wordt gemaakt bij acupunctuur. Dit systeem wordt al vele duizenden jaren gebruikt in de traditionele chinese geneeskunst. Het is gebleken dat als je op die punten klopt terwijl je je afstemt op het probleem dat je wilt behandelen vaak het probleem verdwijnt. Dit kan een emotioneel, psychisch of fysiek probleem zijn. Het effect is doorgaans direct merkbaar.

Hoe verloopt een EFT sessie?

Bij een EFT behandeling zit je op een stoel. De behandelaar brengt samen met jou het probleem in kaart en spoort de diepere oorzaken op. De behandelaar geeft aan welke woorden en zinnen je het beste kunt gebruiken en zegt ze voor. De behandelaar legt je uit hoe je moet kloppen en hoe de techniek precies werkt. Het kloppen op je hoofd en lichaam doe je zelf, waardoor je het ook snel zelf leert doen. Soms klopt de behandelaar bij jou, maar vraagt hiervoor altijd je toestemming. Na het kloppen wordt steeds het effect gemeten en ga je net zo lang door met kloppen tot het probleem weg is.  

Waarom werkt EFT?

Onderzoeken hebben aangetoond dat EFT bijzonder goed werkt vooral bij emotionele klachten en trauma's. Met name is onderzoek gedaan naar het effect van EFT bij Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) een aandoening waar tot op heden geen adequate behandeling voor is. Wat er precies gebeurt is evenals bij andere technieken, moeilijk onomstotelijk vast te stellen. Wel is gebleken dat door het kloppen in de hersenen, met name door de amygdala stoffen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat ontspanning komt, daar waar angst en stress was. De werking van het kloppen is eigenlijk bij toeval ontdekt door Roger Callahan, een Amerikaans psycho-therapeut die zich ook had verdiept in acupunctuur. Door bij een patiënt een keer op een acupunctuur-punt te kloppen verdween ineens haar extreme watervrees, waar hij haar al meer dan een jaar voor onder behandeling had. Na deze ontdekking is hij dit verder gaan onderzoeken en uitproberen hetgeen leidde tot Thought Field Therapy dat de voorloper is van EFT. De werking lijkt erop gebaseerd te zijn dat kwalen overwegend een emotionele oorzaak hebben. Die emotie verstoort danwel blokkeert de stroming van energie langs de meridianen. Door nu te kloppen op die meridianen wordt de blokkade opgeheven waardoor het symptoom (de klacht) direct verdwijnt.

Ik voel geen effect, wat is er mis?

Als je na het kloppen geen effect voelt, betekent dat niet dat EFT niet werkt. Het enige dat het betekent is dat je er niets van voelt. Dat kan drie redenen hebben. In de eerste plaats kan het zijn dat je je gevoel hebt uitgeschakeld. Dit komt best wel vaak voor. Veel mensen vluchten weg voor hun gevoel en dat is nodig om te overleven. Met EFT kun je dat voel-kanaal weer stapje voor stapje open maken. Een tweede reden kan zijn dat je het kloppen niet op de goede wijze hebt gedaan. Met name de Opzet-zin is belangrijk hierbij: benoem je goed wat er aan de hand is, ben je specifiek genoeg. Dit is de reden waarom EFT toepassen wel wat meer kennis en kunde behoeft dan het zo op het eerste gezicht lijkt te vragen. Een derde reden kan zijn dat het effect niet direct merkbaar is, maar pas later optreedt. Het is mij overkomen dat een cliënt bij het kloppen geen effect merkte maar een paar uur later dat effect er wel degelijk was. Er bleek toen een soort vertraging in de werking te zitten. Dus wacht rustig af en laat je verrassen!

Zijn er contra-indicaties voor EFT?

De enige contra-indicaties zijn zwakzinnigheid en delirium. Overige klachten kunnen behandeld worden met EFT.

Moet ik mijn lopende behandeling of medicatie stoppen met EFT?

Nee, het wordt afgeraden om lopende behandeltrajecten danwel medicatie zomaar te stoppen. Ga daar pas veranderingen in aanbrengen na goed overleg met de behandelend arts of specialist.

Hoe moet ik EFT doen?

Als je wilt weten hoe je EFT moet doen download het gratis E-boek: Haal zelf je angst weg met EFT. Dat kan hiernaast aan de rechterkant.

Zijn er negatieve bijwerkingen bij EFT?

Voor zover bekend zijn er geen negatieve bijwerkingen bij EFT. Wel is het vermeldenswaardig dat het kan gebeuren dat je veel bewuster wordt van je gevoelens en emoties. Maar of je dat als negatief moet kwalificeren valt te betwijfelen. De meeste mensen zijn hier juist heel blij mee.

Waar vind ik een goede behandelaar?

Er zijn best veel mensen die zich aanbieden als EFT behandelaar of therapeut. Dan kan het lastig zijn om een goed adres te vinden. Via de website van Stichting-EFT kun je behandelaars vinden die zich daarbij hebben aangesloten en met een erkende beroepsopleiding zijn opgeleid.