Privacyverklaring en aansprakelijkheid 
www.dekloplossing.nl
www.renearns.nl

Versie 0.2 d.d. 22 Mei 2018 (AVG)


Indien u gebruik maakt van de diensten die op deze website worden aangeboden stemt u in met dit privacybeleid en met de aansprakelijkheid zoals hier verwoord.

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Kloplossing die hier worden aangeboden. U dient zich ervan bewust te zijn dat De Kloplossing niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van sites en bronnen vermeld/gelinkt op deze website. 

De Kloplossing  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is in alle EU landen en deze Privacyverklaring is in lijn met de AVG opgesteld.  

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk De Kloplossing verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 •          Voor- en achternaam
 •          E-mailadres
 •         Adresgegevens
 •        Telefoonnummer 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk De Kloplossing verwerkt digitaal geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Bij consultatie worden er wel persoonlijke werkaantekeningen gemaakt maar daarop is de AVG niet van toepassing. 

Deze werkaantekeningen en andere informatie die tijdens consultatie is verstrekt en nodig is voor  een effectieve behandeling vallen onder het (medisch) beroepsgeheim zoals die algemeen geldt voor behandelaren en therapeuten en zal deze nimmer aan derden worden verstrekt. Deze informatie is slechts toegankelijk voor de behandelaar om een goede behandeling mogelijk te maken.

Waarom wij gegevens nodig hebben

Praktijk De Kloplossing  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •         U te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 •          U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 •          Het afhandelen van uw betaling
 •          Verzenden van de nieuwsbrief
 •          Het controleren of goederen of diensten zijn geleverd als overeengekomen
 •          Het vragen om terugkoppeling over de verleende dienst of service
 •          Het verstrekken van aanvullende informatie die relevant is voor u als cliënt/geïnteresseerde.

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk De Kloplossing zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Praktijk De Kloplossing  hanteert de volgende bewaartermijn:

 • Voor cliënt-factuurgegevens 7 jaar ivm belastingwetgeving.
 • Voor overige 5 jaar bewaartermijn.
 • Bij uitschrijving danwel verzoek tot uitschrijving worden direct alle gegevens gewist.

Delen met anderen

Praktijk De Kloplossing deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Deze bedrijven zijn allen gevestigd in Nederland danwel de Europese Unie en houden zich ook aan de AVG richtlijnen. Praktijk De Kloplossing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Praktijk De Kloplossing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt bij uw eerste bezoek aangeven of u hier toestemming voor geeft. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Onder iedere communicatie met u vindt u een tweetal links middels welke u kunt uitschrijven of uw gegevens kunt inzien of aanpassen.

Klikt u op Unsubscribe” worden direct alle opgeslagen gegevens gewist. We kunnen u dan echter niet meer op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen en nieuwtjes.

U kunt uw gegevens inzien en indien nodig aanpassen als u op de link “Change contact details” klikt.

Tevens kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dekloplossing.nl. Praktijk de Kloplossing zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 Beveiliging

Praktijk de Kloplossing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dekloplossing.nl

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk de Kloplossing kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:         Constance Gelderblomlaan 16

Postcode en plaats:                2545ER den Haag

Telefoonnummer:                    06- 2850 7882

E-mailadres:                           info@dekloplossing.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 27338323

Disclaimer aansprakelijkheid

Het materiaal op www.dekloplossing.nl wordt gepresenteerd als ‘as is”. De Kloplossing i.c. René Arns geeft geen enkele garantie en neemt daarom nadrukkelijk afstand van aansprakelijkheid m.b.t. wat er op deze website wordt aangeboden.

De Kloplossing i.c. René Arns geeft geen enkele garantie en stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor de correctheid, waarschijnlijke resultaten danwel voor de absolute kwaliteit van het gebruik van het materiaal op deze internetsite of voor enige bestemming verbonden aan deze website.

De gebruiker van de geboden materialen is en blijft geheel verantwoordelijk voor zijn of haar welbevinden. 

Hoewel met het gebodene indrukwekkende resultaten zijn geboekt, wordt eenieder die dit gaat toepassen nadrukkelijk geadviseerd therapieën, behandeltrajecten en medicatie slechts aan te passen na overleg met de behandelend arts of specialist.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de privacywetgeving voldoen. 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, danwel de aansprakelijkheid kunt u contact opnemen:

René Arns
Constance Gelderblomlaan 16
2545ER Den Haag
T: 06 28507882
E: info@dekloplossing.nl